Wednesday, March 24, 2010

Matane Ryutaro

Ryutaro,

Anata no koto ga koishiku naru to omoimasu.

Ai shi teru Ryu kun...Ryutaro Jan 4, 2002 - Mar 21, 2010

Matane,

Onesan Payaso ♥♥♥

Friday, March 5, 2010

Heaven On Earth

This is Bora Bora in French Polynesia.

I can't wait to see this in the near future.

Haaaay...:-)

Photo by Tahiti Tourisme